Přihláška 1. část

    Provozovatel garantuje umístění do jedné chatky vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména
    budou vzájemně uvedena na obou přihláškách!